Tjänster

Brandventilation

Brandventilation används för att vid brand evakuera lokaler, trapphus med mera från rök. Brandventilation kan kombineras med takljus och komfortventilation. Vi lämnar gärna förslag till olika lösningar för brandventilation och styrsystem och kan också svara för löpande underhåll och service.

Service

Fastighetsägare har det yttersta ansvaret för taket. Med vår hjälp kan vi säkerställa arbetsmiljön på taket vid snöröjning och underhållsarbeten samt förhindra läckage. Vi gör gärna en besiktning av taket och föreslår åtgärder, såväl när det gäller åtgärder och utrustning. Vi kan också svara för regelbunden kontroll och underhåll av bland annat brandventilation.

Takisolering

Skilj alltid varmt från kallt! Om du tilläggsisolerar taket så minskar du energiåtgången och förbättrar ekonomin. Vi kan tak och takkonstruktioner och vet hur man kan isolera enklast, smartast och mest effektivt för att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. Vi gör gärna en energianalys som visar hur mycket du kan spara och hur snabbt din investering betalar sig.

Tätskikt

Vi arbetar med tätskiktsmattor från välkända leverantörer som håller hög standard på sina produkter. Våra produkter är av hög kvalitet och anpassade efter vårt svenska klimat. Våra tätskiktsmatttor modifierade hög smidighet och lång livslängd. Produkterna appliceras alltid enligt leverantörens angivna system. Vi kan med vår långa erfarenhet inom branschen alltid ta fram det tak som är bäst lämpat för er. Samtliga produkter uppfyller kraven för Brandklass T och BROOF(t2).